Job Card Link With Aadhar

Job Card Link With Aadhar असे करा जॉब कार्ड आधार कार्डशी लिंक ?

Job Card Link With Aadhar
Job Card Link With Aadhar

Job Card Link With Aadhar महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनियमितता तपासण्यासाठी मजुरांचे जॉब कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडले जात आहेत. या मोहिमेत मजुरांचे जॉब कार्ड आधारशी लिंक केले जाणार आहे.

बोगसगिरी योजनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार हमी योजनेंतर्गत महात्मा योजनेंतर्गत कार्यरत मजुरांची जॉबकार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येत आहे. पंचायत समिती स्तरावर जॉबकार्डधारकांचे जॉबकार्ड आधार कार्डशी जोडण्याचे काम सुरू आहे.

Job Card Link With Aadhar

रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉबकार्डधारकांचे जॉब कार्ड आधार कार्ड आणि बँक खाते क्रमांकाशी लिंक करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये मजुरांचे जॉबकार्ड आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांकाची पडताळणी करून लिंक करण्यात येत आहे. यासंबंधीची माहिती रोजगार हमी योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे.

असे करा जॉब कार्ड आधार कार्डशी लिंक ?

जॉब कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे ऑफलाइन करता येते. ही प्रक्रिया पंचायत सचिव, पंचायत सदस्य यांच्याकडे जाऊन करता येते. जॉब कार्ड लिंक केल्यानंतर मजुरांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुविधा मिळणार आहेत. दोन्ही लिंक करण्यासाठी जॉब कार्ड क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक, पोस्ट किंवा बँक खाते क्रमांक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत पूर्ण झालेले आणि चालू असलेले काम नमूद करणे आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *